Tømmerhytte "Skistua"

      Tømmerhytte "Nordal" 

       Tømmerhytte "Gressholmen"

 Vi har mange flere modeller i vår hyttekatalog!

      Laftehytte "Fagerdalen"

       Tømmerhytte "Sørlia"

       Tømmerhytte "Solberg-2"

Se bilder av våre laftehytter på Youtube: