Tømmerhytte "Skistua"

      Tømmerhytte "Nordal"  (lamelltømmer, maskinlaft)

       Laftet hytte "Gressholmen"

 Vi har mange flere modeller i vår hyttekatalog!

      Laftehytte "Fagerdalen"

       Laftehytte "Hemsedal"  (maskinlaft, lamelltømmer)

       Maskinlaftet hytte "Solberg-2"

Se bilder av våre laftehytter og hus på Youtube: