• Hytta "Solberg" (håndlaft)
  • Håndlaft (hytta av lerk, Oppdal)
  • Maskinlaft
  • Hytta "Solberg-2" (lamelltømmer, maskinlaft)
  • Hytta "Skistua" i Nord-Norge
  • Stabbur (håndlaft)
  • Maskinlaft (lamelltømmer, furu)
  • Limtre (lamelltømmer, vegg, furu)
  • Interiør (maskinlaftet hytta)