Prosjektering utføres iht. TEK17 og inkl. følgende:

1.       Planer (målestokk 1:100)

2.       Fasader og snitt (målestokk 1:100)

3.       Golvbjelkeplaner (målestokk 1:100)

4.       Takbjelkeplan (målestokk 1:100)

5.       3D modell

Tegninger kan brukes i byggesøknad. 

Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter NS og Eurokoder 

logo